Перейти до вмісту
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина

Шановні гості, від вас приховано наш чат, та ваш доступ до форуму обмежений переглядом п'яти тем! Щоб отримати повний доступ до всіх можливостей нашої спільноти, пройдіть просту реєстрацію, та увійдіть під вашим обліковим записом.

Sally H.

Почесний засновник
 • Публікації

  379
 • Пожертвование

  0.00 GOШ 
 • Зареєстрований

 • Відвідування

Репутація

654 незамінний

4 підписника

Про Sally H.

 • Звання
  відомий
 • День народження лютого 17

Відвідувачі профілю

1 759 переглядів профілю
 1. Я теж за свідоцтво! Но, знаю Нотаріусів, які добавляють і договір і свідоцтво. І не поспориш нічим не передбачено
 2. Тобто в ДРОРМі податкові вже не перевіряємо)
 3. А це сильно!!! з цим питанням і так була неоднозначна практика! Раз взялися вносити зміни, то чому нормально не прописати. І так вічне і спірне питання ! який правовстановлювальний документ буде у клієнта ? нотаріальний договір купівлі-продажу чи свідоцтво?
 4. Цікаво законодавець написав земельна ділянка ТА об'єкт нерухомого майна
 5. Но ж на практиці ми все рівно перевіряємо не тільки податкові а й арешти? Раз вносять зміни , чому ж це не добавити
 6. І як це реалізовувати? ....... або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню!!!!!!!!! Це як? прийшли клієнти з Протоколом і кажуть, нам не підписи засвідчуйте, а робіть за нашою вимогою нотаріально посвідчений Протокол , а ми такі ..... ?
 7. Статут ТОВ: алгоритм дій при приведенні у відповідність до нового законодавства. June 17, 2018 Комплексний аналіз норм законодавства, що стане чинним з 17.06.2018 року, тобто з моменту вступу в дію Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон) та змін, що вносить цей Закон у ряд нормативно-правових актів, свідчить про їх максимальну диспозитивність при укладанні основного документу товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) – Статуту. Наразі визначимося з наступним: - Які положення законодавець зобов’язує зазначати у кожному статуті ТОВ. - Які положення законодавець зобов’язує зазначати у кожному статуті ТОВ, але викласти їх Учасники/Засновники можуть на власний розсуд. - Які положення законодавець не зобов’язує зазначати у кожному статуті ТОВ, але ці положення будуть корисні для Учасників/Засновників. - Перелік питань, рішення з яких повинні прийматися одностайно всіма Учасниками/Засновниками ТОВ, які мають право голосу з відповідних питань. Насамперед зазначимо, які обов’язкові положення має містити статут ТОВ, відповідно до норм законодавства, що стане чинним з 17.06.2018р. - Найменування ТОВ повне та скорочене (за наявності), а також організаційно-правову форму - Мету і предмет діяльності ТОВ - Склад Учасників/Засновників - Розмір і порядок утворення Статутного капіталу - Розмір часток кожного з Учасників/Засновників та порядок внесення ними вкладів - Розподіл прибутків та збитків ТОВ - Порядок вступу до ТОВ та виходу з нього - Умови реорганізації та ліквідації ТОВ - Органи управління ТОВ, їх склад, компетенція, порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність, або ¾ голосів, або кваліфікована більшість голосів Обов’язковими органами ТОВ визначено: - Загальні збори Учасників/Засновників - Виконавчий орган Наразі наглядова рада не є обов’язковим органом ТОВ і може бути створена за бажанням Учасників/Засновників. Такого органу як Ревізійна комісія оновлене законодавство не передбачає. Ці основні положення статуту визначаються ч.1 ст.9 Закону; ч.4 ст.57, ч.3 ст.80, ч.2, 4 ст.82 Господарського кодексу України; ч.1 ст.88, ч.3 ст.90 Цивільного кодексу України, які залишаються чинними. Які положення законодавець зобов’язує зазначати у кожному статуті ТОВ, але викласти їх Учасники/Засновники можуть на власний розсуд. 1. Встановити обмеження щодо зміни співвідношення часток Учасників/Засновників (ч.3 ст.12 Закону). 2. Зазначити строк, протягом якого кожен Учасник/Засновник ТОВ повинен повністю внести свій вклад (ч.1 ст.14 Закону). 3. Визначити додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, якщо Учасник/Засновник прострочив внесення вкладу чи його частини (ч.1 ст.15 Закону). 4. Встановити інші, ніж передбачені ст. 18 Закону: – строки для внесення додаткових вкладів Учасниками/Засновниками; – можливість Учасників/Засновників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у Статутному капіталі; – право лише певних Учасників/Засновників вносити додаткові вклади; – виключити етап внесення додаткових вкладів лише тими Учасниками/Засновниками ТОВ, які мають переважне право; 5. Встановити інший, ніж передбачено в Законі (ч.6 ст.20), порядок: – реалізації переважного права Учасників/Засновників ТОВ; – розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими Учасниками/Засновниками ТОВ; – відмови від реалізації переважного права Учасників/Засновників ТОВ. Законодавець надає право встановити, що Учасники/Засновники ТОВ не будуть мати переважного права, а також обов’язок Учасника/Засновника ТОВ, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими Учасниками/Засновниками ТОВ. 6. Встановити, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників/Засновників ТОВ (ч.2 ст.21 Закону). 7. Закріпити власний строк, протягом якого може бути прийняте рішення щодо надання згоди на вихід Учасника/Засновника ТОВ, частка якого у Статутному капіталі становить 50 або більше відсотків (ч.3 ст.24 закону). 8. Встановити інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з Учасником/Засновником, що виходить з ТОВ, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності (ч.12 ст.24 Закону). 9. Визначити період за який можуть виплачуватися дивіденди та встановити строк у який здійснюється їх виплата (ч.3 ст.26 Закону). 10. Установити додаткові обмеження виплати дивідендів, крім тих, що передбачені Законом (ч.2 ст.27). 11. Передбачити кількість голосів, яку має кожен Учасник/Засновник ТОВ на загальних зборах Учасників/Засновників ТОВ (ч.3 ст.29 Закону). 12. Віднести до виключної компетенції загальних зборів Учасників/Засновників ТОВ вирішення будь-яких інших питань, окрім тих, що передбачені Законом (ч.4 ст.30). 13. Встановити додаткові випадки скликання загальних зборів (ч.1 ст.31 Закону). 14. Визначити орган, уповноважений на скликання загальних зборів Учасників/Засновників, відмінний від виконавчого органу ТОВ (ч.1 ст.32 Закону). 15. Зазначити інший строк та спосіб повідомлення Учасників/Засновників ТОВ про проведення загальних зборів (ч.3, 4 ст.32 Закону). 16. Викласти власний порядок ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах (ч.11 ст.32 Закону). 17. За власним бажанням встановити місце проведення загальних зборів, відмінне від місцезнаходження ТОВ (ч.7 ст.33 Закону). 18. Визначити порядок прийняття рішень загальних зборів шляхом відкритого голосування чи будь-яким іншим чином (ч.1 ст.34 Закону). 19. Встановити іншу кількість голосів Учасників/Засновників ТОВ (але не менше, ніж більшість голосів), необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, крім рішень, які відповідно до Закону приймаються одностайно (ч.5 ст.34 Закону). 20. Закріпити можливість прийняття рішення загальних зборів Учасників/Засновників шляхом опитування; викласти додаткові питання, крім тих, що визначені законом, рішення з яких не може бути прийняте шляхом опитування; передбачити хто може виступати ініціатором опитування; встановити вимоги до засвідчення волевиявлення Учасників/Засновників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису Учасників/Засновників; передбачити інші питання процедури проведення опитування (ч.1, 3, 4, 7, 10, 11 ст.36 Закону). 21. На власний розсуд визначити вид виконавчого органу – одноособовий/колегіальний, його назву, порядок обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови, порядок голосування – щодо кожного кандидата/списком/кумулятивним голосуванням/в іншому порядку (ч.4, 5, 6 ст.39 Закону). 22. Встановити обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати засідання виконавчого органу ТОВ (ч.7 ст.39 Закону). 23. Зазначити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме певної кількості голосів але більш ніж 50% усіх членів колегіального виконавчого органу (ч.8 ст.39 Закону). 24. Закріпити можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені ТОВ без довіреності або необхідність усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені ТОВ без довіреності виключно разом (ч.10 ст.39 Закону). 25. Передбачити, що повноваження будь-якого з членів колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або будь-хто з них може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового члена чи тимчасового виконувача обов’язків (ч.13 ст.39 Закону). 26. Викласти власний порядок здійснення оплати за проведення аудиту фінансової звітності ТОВ (ч.3 ст.41 Закону). 27. Визначити коло осіб ТОВ, які є посадовими особами ТОВ (ч.1 ст.42 Закону). 28. Зазначити підстави розірвання договору з посадовими особами ТОВ (ч.8 ст.42 Закону). 29. Встановити особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами ТОВ на вчинення значних правочинів (ч.1, 3 ст.44 Закону). 30. Визначити коло осіб, укладання правочинів з якими буде вважатися правочином із заінтересованістю та порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість (п.4 ч.1, ч.2 ст.45 Закону). У випадку, якщо зазначені положення не будуть визначені в статуті або статутом не буде встановлено інший ніж закріплено в Законі механізм їх реалізації, діятимуть норми Закону. Які положення законодавець не зобов’язує зазначати у кожному статуті ТОВ, але ці положення будуть корисні для Учасників/Засновників. За бажанням Учасників/Засновників ТОВ у статуті може бути передбачено: 1. Розмір часток Учасників/Засновників ТОВ у Статутному капіталі можна додатково визначати у відсотках (ч.2 ст.12 Закону). 2. Необхідність повідомлення Учасників/Засновників ТОВ про вихід Учасника/Засновника частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, згода на вихід якого не вимагається (ч.1 ст.24 Закону). 3. Засоби електронних комунікацій Учасників/Засновників (ч.5 ст.36 Закону). 4. Утворення наглядової ради (ст.38 Закону). 5. Можливість підписання статуту одним з Учасників/Засновників, якщо у загальних зборах прийняли участь усі учасники і уповноважили на таке підписання одного з Учасників/Засновників (ч.3 ст.11 Закону). 6. Право Учасника/Засновника здійснювати управління ТОВ безпосередньо, без укладання трудового договору та без нарахування заробітної плати (ч.2 ст.65 ГКУ). Учасники/Засновники можуть закріпити в статуті будь-які інші важливі на їхню думку положення, виходячи зі своєї усталеної практики, особливостей здійснення діяльності тощо. Перелік питань, рішення з яких повинні прийматися одностайно всіма Учасниками/Засновниками ТОВ, які мають право голосу з відповідних питань: ч.4 ст.11 Закону – при певних обставинах реорганізації товариства. ч.3 ст.12 Закону – обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. ч.3 ст.13 – затвердження грошової оцінки вкладу у негрошовій формі. ч.1 ст.14 Закону – строки внесення вкладів. ч.7 ст.18 Закону – строки та умови внесення додаткових вкладів. ч.6 ст.20 Закону – механізм реалізації переважного права учасників товариства. ч.2 ст.21 Закону – відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу. ч.12 ст.24 Закону – строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. ч.2 ст.25 Закону – укладення відплатного договору про набуття товариством частки у власному статутному капіталі. ч.2 ст.26 Закону – виплата дивідендів не грошовими коштами. ч.10 ст.31 Закону – прийняття рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом та статутом товариства. ч.5 ст.33 Закону – прийняття рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників. ч.5 ст.34 Закону – прийняття рішень іншою кількістю голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), крім рішень, які відповідно до цього Закону приймаються одностайно. ч.2 ст.45 Закону – порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. ч.2, 3 ст.104 ЦК – деякі питання реорганізації товариства. Як і раніше усі рішення загальних зборів оформлюються протоколом. Підписи на протоколі, яким вносяться зміни у відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань засвідчуються нотаріально, так само як і підписи на статуті ТОВ. Підписувати протокол загальних зборів віднині може і директор ТОВ, який є учасником, як голова загальних зборів, проте підписати протокол можуть і усі учасники загальних зборів. Необхідно звернути увагу, що положення вашого статуту з 17.06.2018р. діятимуть лише в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності Законом. У разі внесення будь-яких змін до статуту протягом року з дня набрання чинності Законом на реєстрацію державному реєстратору вже необхідно буде подати нову редакцію статуту. Тому, якщо ви плануєте внесення змін до статуту, необхідно буде привести його редакцію у відповідність до норм Закону. автор : "Нolgroup" джерело : http://holgroup.com.ua/statut-tov-algorytm-dij-pry-pryvedenni-u-vidpovidnist-novogo-zakonodavstva/
 8. У нас така ж була ситуація. Нотаріус знайомив дав договір - ми все зробили по інструкції, що нижче і нас підключили) Пропозиція щодо співпраці Доброго дня! Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (надалі – КП ГІОЦ) висловлює Вам свою повагу та направляє для розгляду та підписання Договір про надання послуг з підключення та забезпечення доступу для користування інформаційною системою «Реєстр територіальної громади міста Києва» ( далі - ІС РТГК). В режимі коригування необхідно заповнити поля, які помічені жовтим кольором. Два примірники підписаного Договору направте на адресу КП ГІОЦ: вул. Космічна, 12-А, м. Київ, 02192. Після надходження двох екземплярів підписаного Договору до КП ГІОЦ, на Вашу електронну адресу буде направлено логін, пароль та інструкцію для підключення до інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва». Договір у вкладенні договір ГІОЦ_НОТАРІУС.doc УВАГА!!! При підключенні до ІС РТГК потрібно використовувати електронно-цифровий підпис (далі - ЕЦП), виданий в Акредитованому центрі сертифікації ключів Вам як фізичній особі. Найближчим часом вирішиться питання щодо можливості використання інших ЕЦП, за виключенням «АЛМАЗ», «КРИСТАЛ», «Приват Банк». Згідно п. 3.2. та 3.3. Договору оплата послуг підприємства за надані послуги здійснюється Користувачем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок КП ГІОЦ. Для коректного зарахування оплати за надані послуги просимо в платіжному документі вірно вказувати призначення платежу, згідно зазначеного зразка: За надані в __________________201__ р. послуги по роботі в ІС РТГК згідно місяць надання послуг Договору №____ від ____ __________ 201__ р.” ___________________________ Число Місяць П. І. Б. Користувача ПРИКЛАД: За надані в грудні 2017 р. послуги по роботі в ІС РТГК згідно Договору № 123 від 17 листопада 2017 р. Іванов Іван Іванович При створенні запиту в ІС РТГК може виникнути ситуація щодо відсутності квартири або будинку. Зверніться з цим питанням до служби тех. підтримки телефоном або електронною поштою. При цьому, вкажіть за якою поштовою адресою знаходиться об’єкт, який потрібно додати. Після додавання об’єкту, на Вашу електронну пошту надійде відповідь про виконання. Тех. підтримка за телефонами: (044) 238-80-09; (044) 238-80-42; (044) 543-53-16. e-mail: notarius@gioc.kiev.ua Інформація про підприємство на сайті: www.gioc.kiev.ua.
 9. Реєструємо заяву, а на 3-5 день розпочинаємо пошуки-рішення-реєстрація-витяг.
 10. Зміни до Порядку 1127 !!!! від 09.12.2017

  згідно цього пункту ми тепер відправляємо реєстраційну справу тільки у випадку відкриття розділу....? 25. Заява, що долучалася до документів, поданих для державної реєстрації прав, інші заяви, що подавалися суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, а також інші документи, що були отримані у паперовій формі державним реєстратором під час розгляду заяви та не підлягають поверненню заявнику, долучаються до відповідної реєстраційної справи або зберігаються суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріусом протягом трьох років. У разі коли за результатом розгляду заяви проведено державну реєстрацію прав, суб’єкт державної реєстрації прав, що не наділений повноваженнями із забезпечення зберігання реєстраційних справ, та нотаріус передають в порядку, встановленому Мін’юстом, документи, визначені в абзаці першому цього пункту, а у разі проведення державної реєстрації права власності з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав - сформовану реєстраційну справу суб’єкту державної реєстрації прав, що забезпечує зберігання реєстраційних справ. Як ви думаєте?
 11. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/925-2017-п
×