Перейти до вмісту
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина

Шановні гості, від вас приховано наш чат, та ваш доступ до форуму обмежений переглядом п'яти тем! Щоб отримати повний доступ до всіх можливостей нашої спільноти, пройдіть просту реєстрацію, та увійдіть під вашим обліковим записом.

Olessya

Зміни до "Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"

Recommended Posts

Olessya    1 260
 •  

НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ 28.08.2018 РОКУ

 

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Наказ від 27.08.2018 № 2785/5 (Статус: Чинний)

TSIGN.GIF

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018

м. Київ

N 2785/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2018 р. за N 961/32413

Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Відповідно до підпункту 69 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою вдосконалення та уточнення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бернацьку Н. І.

 

Перший заступник Міністра

Н. Бернацька

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
27 серпня 2018 р. N 2785/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2018 р. за N 961/32413

1. У розділі I:

1) у пункті 5 глави 3 цифри "16" замінити цифрами "14";

2) у главі 7:

у пункті 3:

слова "нерухоме майно відповідно до закону" замінити словами "земельну ділянку та об'єкт нерухомого майна";

після слів "таке право" доповнити словами "або у зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно";

в абзаці другому пункту 7:

слова "власником (власниками) частини належного йому (їм) майна" замінити словами "або оформлення спадщини на частку майна";

після слів "співвласники у спільній частковій" доповнити словом "(сумісній)";

після слів " (чи частку від частки)" доповнити словами "або видається свідоцтво про право на спадщину на таку частку у разі смерті одного із співвласників";

3) пункт 1 глави 13 викласти в такій редакції:

"1. Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у випадках, передбачених Законом.".

2. У розділі II:

1) у пункті 7 глави 1:

абзац другий підпункту 7.4 виключити;

підпункт 7.6 після слова "недійсним" доповнити словами "або про розірвання такого договору";

2) у главі 2:

підпункт 1.8 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.8. При посвідченні правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним нерухомим майном нотаріус має право додатково витребовувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення такого правочину.";

у пункті 2:

у підпункті 2.1:

слова "підготовці до посвідчення" замінити словом "посвідченні";

після слова "відсутність" доповнити словами "податкової застави,";

у підпункті 2.2:

після слова "заставу" слова "нерухомого та" виключити;

після слів "податкової застави" доповнити словами "за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги";

у пункті 4:

у підпункті 4.1:

в абзаці четвертому:

слово "державного" виключити;

слова "про прийняття рішення" замінити словами "або рішення місцевої ради";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

в абзаці шостому:

слово "продаж" замінити словом "приватизацію";

слово "державних" виключити;

в абзаці сьомому слова "або протоколу засідання конкурсної комісії" виключити;

підпункт 4.8 виключити;

3) у підпункті 6.1 пункту 6 глави 7 слова "зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру правочинів та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини" замінити словами "крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню";

4) у пункті 1 глави 10:

підпункт 1.3 після слова "стану" доповнити словами "або за безпосереднім доступом до реєстру актів цивільного стану";

підпункт 1.4 після слів "свідоцтва про смерть спадкодавця" доповнити словами "або відсутності інформації в реєстрі";

абзац перший підпункту 1.13 доповнити словами ", або іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт (копія актового запису про смерть, домова книга тощо)";

5) у главі 12:

у пункті 3:

підпункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі акта про проведені публічні торги, складеного державним виконавцем та затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.";

підпункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. В акті про проведені електронні торги зазначається така інформація:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

стисла характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

дані про документи, що підтверджують право власності боржника на майно;

номер лота реалізованого майна.";

підпункти 3.3 - 3.6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.7, 3.8 вважати відповідно підпунктами 3.3, 3.4;

підпункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, видається нотаріусом на підставі копії акта про реалізацію предмета іпотеки, складеного державним виконавцем та затвердженого начальником (заступником начальника) відповідного органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.";

підпункт 4.1 пункту 4 доповнити словами "за умови надання договору купівлі-продажу, оформленого відповідно до статті 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

 

 
 
 
 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

До змін

Після змін

Гл. 3 п. 5. Особа віком до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним із батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

 Гл. 3 п. 5.. Особа віком до 14 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним із батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

Гл. 7 п. 3. Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на нерухоме майно відповідно до закону проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Гл. 7 п. 3 Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об'єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, або у зв'язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Гл. 7 п. 7. У справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій:

{ документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про заставу (іпотеку), оренду чи найм (позичку) житла, відчуження власником (власниками) частини належного йому (їм) майна, а також якщо співвласники у спільній частковій власності мають один спільний документ, що посвідчує право власності на згадане майно, і один із них відчужує належну йому частку (чи частку від частки); договорів про визначення чи зміну розміру часток у спільній частковій власності, а також договорів про порядок володіння та користування майном;

 

Гл. 7 п. 7. У справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій:

документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про заставу (іпотеку), оренду чи найм (позичку) житла, відчуження або оформлення спадщини на частку майна, а також якщо співвласники у спільній частковій (сумісній) власності мають один спільний документ, що посвідчує право власності на згадане майно, і один із них відчужує належну йому частку (чи частку від частки) або видається свідоцтво про право на спадщину на таку частку у разі смерті одного із співвласників; договорів про визначення чи зміну розміру часток у спільній частковій власності, а також договорів про порядок володіння та користування майном;

 

Гл. 13 п. 1. Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

вчинення такої дії суперечить законодавству України;

не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;

дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії;

є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії, або є підозра в тому, що ця особа діє під впливом насильства;

з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;

правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у її статуті чи положенні, або виходить за межі її діяльності;

особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла плату за її вчинення;

особа, яка звернулася з проханням про вчинення нотаріальної дії, не внесла встановлені законодавством платежі, пов'язані з її вчиненням;

в інших випадках, передбачених Законом.

 

Гл. 13 п. 1. Нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у випадках, передбачених Законом.

Розділ 2, гл. 1 п . 7.4. Якщо договір про розірвання договору про відчуження нерухомого майна посвідчується після державної реєстрації права власності на підставі такого договору про відчуження, нотаріус отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього, де перевіряє відсутність (наявність) заборони відчуження або арешту, відсутність (наявність) реєстрації іпотеки.

Відсутність або наявність податкової застави та інших застав нотаріусом перевіряється за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги.

 

Розділ 2, гл. 1 п . 7.4. 7.4. Якщо договір про розірвання договору про відчуження нерухомого майна посвідчується після державної реєстрації права власності на підставі такого договору про відчуження, нотаріус отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього, де перевіряє відсутність (наявність) заборони відчуження або арешту, відсутність (наявність) реєстрації іпотеки.

Абзац 2 – виключено!

Розділ 2, гл. 1 п . 7.6. У разі одержання рішення суду про визнання нотаріально посвідченого договору недійсним нотаріус проставляє про це відмітку на примірнику договору, який зберігається в матеріалах нотаріальної справи, долучивши до нього копію рішення суду, а також проставляє відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і, при можливості, на всіх інших примірниках договору.

Розділ 2, гл. 1 п . 7.6. У разі одержання рішення суду про визнання нотаріально посвідченого договору недійсним або про розірвання такого договору нотаріус проставляє про це відмітку на примірнику договору, який зберігається в матеріалах нотаріальної справи, долучивши до нього копію рішення суду, а також проставляє відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і, при можливості, на всіх інших примірниках договору.

Розділ 2, гл. 2 п. 1.8. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваними житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною нотаріусу подається відповідна заява відчужувача.

Розділ 2, гл. 2 п . 1.8. При посвідченні правочину щодо відчуження нерухомого майна відчужувач цього майна подає заяву про наявність/відсутність прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування цим майном. З метою перевірки відсутності прав малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб на користування відчужуваним нерухомим майном нотаріус має право додатково витребовувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення такого правочину.

Розділ.2. гл. 2, п. 2.1. При підготовці до посвідчення правочинів про відчуження або заставу нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.2. Договори про відчуження або заставу нерухомого та рухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави.

 

Розділ.2. гл. 2, п. 2.1. При посвідченні правочинів про відчуження або заставу нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність податкової застави, заборони відчуження або арешту майна шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.2. Договори про відчуження або заставу рухомого майна посвідчуються нотаріусом після перевірки відсутності податкової застави за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна, про що виготовляються відповідні витяги.

 

Розділ.2. гл. 2 п. 4.1. Договір відчуження об'єкта незавершеного будівництва може бути укладено за умови, що право власності на нього зареєстровано.

У разі здійснення продажу об’єкта незавершеного будівництва органом приватизації нотаріусу подаються такі документи:

копія наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта;

копія наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об’єкта;

акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);

витяг з інформації про продаж об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;

копія затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;

довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.

 

Розділ.2. гл. 2 п. 4.1. Договір відчуження об'єкта незавершеного будівництва може бути укладено за умови, що право власності на нього зареєстровано.

У разі здійснення продажу об'єкта незавершеного будівництва органом приватизації нотаріусу подаються такі документи:

копія наказу Фонду державного майна України про включення об'єкта незавершеного будівництва до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації;

копія наказу органу приватизації або рішення місцевої ради про приватизацію об'єкта;

акт обстеження об'єкта незавершеного будівництва (опис об'єкта);

витяг з інформації про приватизацію об'єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях органів приватизації;

копія затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону;

довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.

 

Розділ.2. гл. 2 п. 4.8. Нотаріус відмовляє у посвідченні договору відчуження об'єкта незавершеного будівництва, придбаного шляхом приватизації, та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт (стаття 19 Закону України „Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва”). При цьому нотаріус роз'яснює сторонам, що договір про відчуження може бути посвідчений після завершення будівництва, введення об'єкта в експлуатацію.

4.8. Підпункт 4.8 пункту 4 глави 2 розділу ІІ виключено

Розділ 2, г. 7. П. 6. Умови засвідчення справжності підпису на документах

6.1. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру правочинів та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

 

Розділ 2, г. 7. П. 6. Умови засвідчення справжності підпису на документах

 6.1. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню.

Розділ 2, гл .10, п.1.3. Факт смерті фізичної особи і час відкриття спадщини нотаріус перевіряє шляхом витребовування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану.

1.4. У разі неможливості пред’явлення спадкоємцями свідоцтва про смерть спадкодавця нотаріус повинен витребувати від органу державної реєстрації актів цивільного стану копію актового запису про смерть спадкодавця або повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть.

 

Розділ 2, гл .10, п. 1.3. Факт смерті фізичної особи і час відкриття спадщини нотаріус перевіряє шляхом витребовування від спадкоємця свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, або за безпосереднім доступом до реєстру актів цивільного стану.

1.4. У разі неможливості пред'явлення спадкоємцями свідоцтва про смерть спадкодавця або відсутності інформації в реєстрі нотаріус повинен витребувати від органу державної реєстрації актів цивільного стану копію актового запису про смерть спадкодавця або повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть.

 

1.13. Місце відкриття спадщини підтверджується: довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

1.13. Місце відкриття спадщини підтверджується: довідкою про реєстрацію / останнє місце проживання виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради, або іншим документом, що може підтверджувати відповідний факт (копія актового запису про смерть, домова книга тощо).

3.1. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі складеного державним виконавцем акта про проведені публічні торги, затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.

3.2. В акті про проведені прилюдні торги має бути зазначено:

ким, коли і де проводилися прилюдні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;

сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;

прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

дані про документи, що посвідчували право власності боржника на майно, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І цього Порядку: назва документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім’я, по батькові, нотаріальний округ), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата і номер реєстрації.

{Абзац сьомий підпункту 3.2 пункту 3 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 235/5 від 27.01.2016}

3.3. Свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта (копії затвердженого суддею акта) про проведений аукціон. Складений організатором аукціону акт про проведений аукціон подається на затвердження нотаріусу, який вчинив виконавчий напис про необхідність звернення стягнення на заставлене майно або який прийняв рішення.

3.4. Акт про проведення аукціону, що подається нотаріусу на затвердження, має містити таку інформацію:

ким, коли і де проводився аукціон;

перелік і коротку характеристику реалізованого майна;

початкову й остаточну ціну реалізації майна;

прізвище, ім'я, по батькові (назву юридичної особи) боржника, його адресу;

прізвище, ім'я, по батькові (назву юридичної особи), адресу покупця;

суму, внесену переможцем аукціону за придбане майно.

3.5. До акта додається список учасників аукціону.

3.6. При реалізації на аукціоні майна, право власності на яке підлягає державній реєстрації, в акті зазначаються дані про документи, що посвідчували право власності боржника на майно: назва документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я, по батькові, назву нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата і номер реєстрації.

{Підпункт 3.6 пункту 3 глави 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 235/5 від 27.01.2016}

3.7. Свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, видається нотаріусом на підставі копії складеного державним виконавцем акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.

3.8. В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:

що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України „Про іпотеку”;

назва організатора прилюдних торгів, дата і місце їх проведення;

стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;

прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;

сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;

прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

відомості про документ, що посвідчував право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І цього Порядку.

 

3. Підстава для видачі свідоцтва про придбання арештованого або заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)

3.1. Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі акта про проведені публічні торги, складеного державним виконавцем та затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

3.2. В акті про проведені електронні торги зазначається така інформація:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

стисла характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, її місце проживання (місцезнаходження);

дані про документи, що підтверджують право власності боржника на майно;

номер лота реалізованого майна.

3.3. Підпункт 3.3 пункту 3 глави 12 розділу ІІ виключено

3.4. Підпункт 3.4 пункту 3 глави 12 розділу ІІ виключено

3.5. Підпункт 3.5 пункту 3 глави 12 розділу ІІ виключено

3.6. Підпункт 3.6 пункту 3 глави 12 розділу ІІ виключено

3.3. Свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, видається нотаріусом на підставі копії акта про реалізацію предмета іпотеки, складеного державним виконавцем та затвердженого начальником (заступником начальника) відповідного органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем.

3.4. В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:

що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України "Про іпотеку";

назва організатора прилюдних торгів, дата і місце їх проведення;

стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;

прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;

початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;

сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;

прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

відомості про документ, що посвідчував право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу I цього Порядку.

 

4. Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство:

4.1. Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.

 

4. Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство:

4.1. Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва за умови надання договору купівлі-продажу, оформленого відповідно достатті 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Sally H.    654
3 години тому, Notorious B.I.G. сказав:

Розділ 2, г. 7. П. 6. Умови засвідчення справжності підпису на документах

6.1. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру правочинів та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

 

Розділ 2, г. 7. П. 6. Умови засвідчення справжності підпису на документах

 6.1. Нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню.

 

І як це реалізовувати? ....... або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню!!!!!!!!! 

Це як? прийшли клієнти з Протоколом і кажуть, нам не підписи засвідчуйте, а робіть за нашою вимогою нотаріально посвідчений Протокол , а ми такі .....  :bu: ?

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Sally H.    654

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Sally H.    654

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Sally H.    654
3 години тому, Notorious B.I.G. сказав:

4.1. Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.

 

4. Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство:

4.1. Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва за умови надання договору купівлі-продажу, оформленого відповідно достатті 50 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

 

А це сильно!!! :am: з цим питанням і так була неоднозначна практика! Раз взялися вносити зміни, то чому нормально не прописати:bu:.

 

І так вічне і спірне питання !  який правовстановлювальний документ буде у клієнта ? нотаріальний договір купівлі-продажу чи свідоцтво?

 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Sally H.    654
4 години тому, Notorious B.I.G. сказав:

При посвідченні правочинів про відчуження або заставу нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність податкової застави, заборони відчуження або арешту майна шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто в ДРОРМі податкові вже не перевіряємо) :cp:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 година тому, Sally H. сказав:

Тобто в ДРОРМі податкові вже не перевіряємо) :cp:

Тут не зрозуміло, адже залишили ж цей пункт "2.3. Договори про відчуження майна (майнових прав) платником податків, активи якого перебувають у податковій заставі, посвідчуються за умови письмової згоди відповідного податкового органу."

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
1 година тому, Sally H. сказав:

 

А це сильно!!! :am: з цим питанням і так була неоднозначна практика! Раз взялися вносити зміни, то чому нормально не прописати:bu:.

 

І так вічне і спірне питання !  який правовстановлювальний документ буде у клієнта ? нотаріальний договір купівлі-продажу чи свідоцтво?

 

Свідоцтво!

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години тому, Sally H. сказав:

 

Но ж на практиці ми все рівно перевіряємо не тільки податкові а й арешти? Раз вносять зміни , чому ж це не добавити

6.1. Договори про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів (далі - транспортні засоби) посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності цього майна на ім'я відчужувачів, та перевірки відсутності обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі перебування транспортних засобів у податковій заставі договір про їх відчуження посвідчується за умови письмової згоди відповідного податкового органу.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
2 години тому, Sally H. сказав:

 

І як це реалізовувати? ....... або за вимогою сторін підлягають нотаріальному посвідченню!!!!!!!!! 

Це як? прийшли клієнти з Протоколом і кажуть, нам не підписи засвідчуйте, а робіть за нашою вимогою нотаріально посвідчений Протокол , а ми такі .....  :bu: ?

То просто привели у відповідність до ст. 78 закону. ctrl+C.....ctrl+v.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Sally H.    654
1 година тому, Notorious B.I.G. сказав:

Свідоцтво!

Я теж за свідоцтво! Но, знаю Нотаріусів, які добавляють і договір і свідоцтво. І не поспориш:ck: нічим не передбачено

 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Notariatka    1 311
6 годин тому, Sally H. сказав:

Тобто в ДРОРМі податкові вже не перевіряємо) :cp:

може ДРРП оновлять і добавлять туди взаємодію з ДРОРМом… :hz:

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Гість
Ви не авторизовані. Якщо у вас є акаунт, будь ласка, увійдіть.
Відповісти в тему...

×   Ви вставили відформатований вміст.   Видалити форматування

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання

×   Ваше попереднє повідомлення було відновлено.   Очистити редактор.

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Зараз на сторінці   0 користувачів

  Немає користувачів, які переглядають цю сторінку

 • Статистика користувачів

  • Всього користувачів
   6 740
  • Рекорд онлайну
   81

  Новий користувач
  TetianaDrobysh
  Реєстрація
 • Зараз у мережі (Повний список)

×