Перейти до вмісту
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина
Полуниця Горіх Банан Яблуко Авокадо Лохина Терен Чорниця Виноград Малина Какао Бузина

Шановні гості, від вас приховано наш чат, та ваш доступ до форуму обмежений переглядом п'яти тем! Щоб отримати повний доступ до всіх можливостей нашої спільноти, пройдіть просту реєстрацію, та увійдіть під вашим обліковим записом.

Amarilla

Щодо отримання сертифікату для відновлення доступу до ДРРП та реєстру ЮО

Recommended Posts

Amarilla    679

ДО УВАГИ ОСІБ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ОТРИМАТИ СЕРТИФІКАТ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ ТА/АБО У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 860 затверджено Порядок реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Порядок № 860).

 

Мета експериментального проекту.

Ініціатива запровадження експериментального проекту викликана необхідністю посилення вимог до осіб, які мають намір здійснювати діяльність державного реєстратора, а також державних реєстраторів, щодо яких прийнято рішення про тимчасове блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за результатами розгляду скарг у сфері державної реєстрації відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закону про реєстрацію) та за результатами здійснення контролю у сферах державної реєстрації згідно зі статтею 371 Закону та статтею 341 Закону про реєстрацію.

Очікується, що в результаті реалізації експериментального проекту зменшиться кількість скарг на дії державних реєстраторів, підвищиться якість надання ними адміністративних послуг у сферах державної реєстрації, зросте рівень суспільної довіри до державних органів.

 

Кому в обов’язковому порядку необхідно отримати сертифікат.

Згідно з пунктом 2 Порядку № 860 визначення професійної компетентності в обов’язковому порядку здійснюється щодо фізичних осіб, які мають намір здійснювати функції державних реєстраторів, під час призначення їх на відповідні посади/укладення трудових договорів із суб’єктами державної реєстрації, а також щодо державних реєстраторів, стосовно яких Мін’юстом прийнято рішення про тимчасове блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – реєстри), перед відновленням їм доступу до відповідного Реєстру.

Вказаній нормі кореспондується положення пункту 21 Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2015 № 2586/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.12.2015 за № 1568/28013 (у редакції наказу), щодо доступу до реєстрів користувачів, крім нотаріусів, за умови подання такими користувачами сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно–правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, а отже визначення професійної компетентності щодо осіб, призначених на посади до 01 січня 2019 року, не проводиться. Доступ таких користувачів до реєстрів здійснюється за загальним правилом без надання відповідного сертифіката.

Без надання відповідного сертифіката забезпечується також доступ до реєстрів осіб, які призначаються на посади державних реєстраторів у порядку переведення від одного до іншого суб’єкта державної реєстрації, враховуючи безперервність виконання такими особами повноважень з державної реєстрації.

При наданні ідентифікаторів доступу до реєстрів слід також враховувати, що визначення професійної компетентності не проводиться щодо осіб, які призначаються на посади державних нотаріусів або мають на меті здійснювати приватну нотаріальну діяльність, оскільки їх кваліфікація вже перевірена під час складання кваліфікаційного іспиту та підтверджується свідоцтвом про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Водночас дія постанови та наказу поширюється на користувачів (у тому числі нотаріусів), щодо яких приймалось рішення про тимчасове блокування доступу до реєстрів, у разі якщо відновлення доступу здійснюється після 01 січня 2019 року.

У свою чергу вважаємо недоцільним проходження автоматизованого анонімного тестування державними та приватними виконавцями з огляду на те, що останні наділені повноваженнями державних реєстраторів лише в частині державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до Закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки.

При цьому, за змістом пункту 2 Порядку № 860, вимога про надання сертифіката поширюється на осіб, що перебуватимуть в трудових відносинах із суб’єктами державної реєстрації, до яких згідно зі статтею 6 Закону віднесені виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації та акредитовані суб’єкти.

 Таким чином, вимога щодо подання сертифіката не поширюється на державних та приватних виконавців у разі надання їм доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з призначенням на посаду державного виконавця або початком здійснення діяльності приватного виконавця.

Проте у разі прийняття рішення про тимчасове блокування доступу таким виконавцям, наприклад, у випадку, передбаченому підпунктом «г» пункту 2 частини шостої статті 37 Закону, відновлення їм доступу здійснюється за умови надання сертифіката.

 

Процедура проведення тестування.

Організація визначення професійної компетентності осіб здійснюється Мін’юстом шляхом автоматизованого анонімного тестування.

Для проходження автоматизованого анонімного тестування фізичні особи, які мають намір здійснювати функції державних реєстраторів, подають до Мін’юсту відповідну заяву та засвідчену особистим підписом копію паспорта громадянина України (копії 1, 2 сторінок, сторінок зі штампами реєстрації місця проживання, а також інших сторінок за наявності інформації, відміток на них). Виходячи із загальних положень щодо засвідчення копій документів, на кожній сторінці копії паспорта проставляти: 1) відмітку «Згідно з оригіналом»; 2) дату засвідчення копії; 3) особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище.

Заява з додатком може бути подана до Міністерства юстиції України особисто за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, або шляхом надіслання поштою за тією ж самою адресою (зразок заяви додається).

Отримані заяви Мін’юстом розглядаються та не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення автоматизованого анонімного тестування на офіційному веб–сайті Мін’юсту https://minjust.gov.ua розміщується повідомлення про дату, час та місце проведення автоматизованого анонімного тестування, а також прізвище, ім’я та по батькові осіб, які виявили бажання пройти таке тестування.

Особи, які правильно відповіли на 75 відсотків тестових завдань, вважаються такими, що успішно пройшли автоматизоване анонімне тестування. Таким особам видається сертифікат про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації (у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень або у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

Результати автоматизованого анонімного тестування розміщуються на офіційному веб–сайті Мін’юсту не пізніше наступного робочого дня після його проведення.

Особи, які не пройшли автоматизоване анонімне тестування, можуть повторно звернутися до Мін’юсту та пройти його у будь–який час.

Згідно з пунктом 3 Порядку № 860 автоматизоване анонімне тестування проводиться один раз на місяць. У разі потреби за рішенням Мін’юсту автоматизоване анонімне тестування може проводитися більше ніж один раз на місяць.

Для успішного проходження тестування рекомендуємо звернутися до законодавства, яке регулює цивільні правовідносини (зокрема, загальні положення про фізичних та юридичних осіб, об’єкти цивільних прав, правочини, позовну давність, загальні положення про зобов’язання, припинення зобов’язань, наслідки невиконання зобов’язань, особливості окремих видів зобов’язань, право власності та інші речові права тощо), господарські правовідносини (зокрема, підприємництво та некомерційну діяльність, майно суб’єктів господарювання, цінні папери у господарській діяльності, корпоративні права та відносини, управління об’єктами державної та комунальної власності, приватизація об’єктів державної та комунальної власності тощо), земельні правовідносини (загальні положення про речові права на землю, землі України, оренду землі тощо), законодавства, яке регулює відносини, що виникають у сферах державної реєстрації, законодавства, яке передбачає відповідальність у сферах державної реєстрації(зокрема, за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг тощо), законодавства про запобігання корупції.

На виконання вимог пункту 13 Порядку № 860 наводимо зразок тестових завдань.

 

У який строк проводиться державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), у разі сплати адміністративного збору у подвійному розмірі?

Протягом 2 годин.

Протягом 12 годин.

Протягом 24 годин.

Протягом 6 годин.

 

Яку інформацію має містити найменування відокремленого підрозділу?

Організаційно–правову форму.

Мету діяльності.

Спосіб утворення.

Слова «відокремлений підрозділ».

 

Яким може бути строк оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення?

Не більше сорока дев’яти років, але не менше семи років.

Не більше п’ятдесяти років, але не менше семи років.

Не менше десяти років, але не більше п’ятдесяти років.

Не менше десяти років, але не більше сорока дев’яти років.

 

У якому випадку повертається адміністративний збір за проведення державної реєстрації речових прав?

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі скасування реєстраційної дії на підставі судового рішення.

У разі державної реєстрації знищення об’єкта нерухомого майна.

 

Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана відреагувати на незаконне доручення керівництва?

Виконати доручення та негайно повідомити Генерального прокурора України.

Виконати доручення та негайно повідомити Національне антикорупційне бюро України.

Підлеглий не зобов’язаний оцінювати доручення керівництва, а повинен виконувати їх.

Утриматися від виконання доручення та негайно в письмовій формі повідомити керівника органу, а виборні особи – Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

УВАГА! Прийняття та розгляд заяв для проходження автоматизованого анонімного тестування щодо визначення професійної компетентності РОЗПОЧАТО.

До тестування, яке відбудеться у лютому 2019 року, будуть допущені особи, заяви яких надійшли до Мін’юсту до 16 год. 00 хв. 08 лютого 2019 року.

У разі виникнення запитань та для отримання додаткової інформації звертатися за телефоном 044 – 233–65–12, контактні особи: Ремінний Віктор, Воробей Марина та за телефоном 044 – 233–66–84, контактна особа: Михайлова Тетяна.

 

Приклад заяви для проходження автоматизованого анонімного тестування щодо визначення професійної компетентності

Згода на обробку персональних даних

 

Джерело: https://minjust.gov.ua/news/ministry/do-uvagi-osib-yaki-bajayut-otrimati-sertifikat-pro-pidtverdjennya-profesiynoi-kompetentnosti-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-rechovih-prav-na-neruhome-mayno-ta-ih-obtyajen-taabo-u-sferi-derjavnoi-reestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib---pidpriemtsiv-ta-

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Гість
Ви не авторизовані. Якщо у вас є акаунт, будь ласка, увійдіть.
Відповісти в тему...

×   Ви вставили відформатований вміст.   Видалити форматування

  Only 75 emoticons maximum are allowed.

×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання

×   Ваше попереднє повідомлення було відновлено.   Очистити редактор.

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Зараз на сторінці   0 користувачів

  Немає користувачів, які переглядають цю сторінку

 • Статистика користувачів

  • Всього користувачів
   6 185
  • Рекорд онлайну
   81

  Новий користувач
  Куліш Марина
  Реєстрація
 • Зараз у мережі (Повний список)

×